Ms. Nguyễn Phương – Hà Nội

Tôi đã bán được nhiều mỹ phẩm cũng như đồ gia dụng hơn khi sử dụng phần mềm và học các kiến thức của Zila. Cảm ơn Bạn Hằng đã giúp đỡ tôi và hướng dãn tỷ mỉ cho tôi. Cảm ơn Hằng và Zila Vietnam.

Bài viết liên quan